close

Din kontakt til EuroEyes

Har du spørgsmål eller forslag, kan du hurtigt og nemt kontakte EuroEyes eller anmode om informationsmateriale, hvis det er nødvendigt.

Telefonisk support +45 70 27 45 53

Man–fre 8:30–17:00
Lørdag 10:00–15:00

module_content

 Dr. med. Barbara Lege

Den medicinske leder af EuroEyes Øjenlasercenter og Øjenklinik München, Dr. med. Barbara Lege, er en anerkendt specialist inden for refraktiv kirurgi og kan, som erfaren øjenlaserkirurg, indtil videre se tilbage på en karriere med erfaring fra mere end 10.000 selvstændigt udførte kirurgiske indgreb.

Curriculum Vitae Dr. med. Barbara Lege

Dr. med. Barbara Lege

Øjenlaserkirurg og speciallæge inden for oftalmologi.
Medicinsk leder af EuroEyes Øjenlasercenter og Øjenklinik München

 

 • 1987-1988 Medicinstudium på University of Miami, Coral Gables (USA)
 • 1988-1991 Medicinstudium på J.W.-Goethe-Universitetet, Frankfurt am Main, Tyskland
 • 1992-1993 Medicinstudium på Universität von Stellenbosch, Sydafrika
 • 1994 afsluttede sine medicinske studier i Frankfurt am Main, Tyskland
 • Speciallæge-uddannet inden for oftalmologi på Universität Würzburg, Tyskland

 

Medicinsk karriere / Uddannelse inden for refraktiv kirurgi:

 • 1995 Forskningsophold med fokus på nedsat heling efter Excimer laserbehandlinger på St. Thomas’s Hospital, London, UK.
 • 1998 Hospitation, Universität Dresden, afdeling for refraktiv kirurgi
 • 1999 Hospitation, Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical School Affiliate), Boston, U.S.A. hos Prof. Dimitri Azar, afdeling for refraktiv og hornhindekirurgi, fokus på LASIK
 • 1999-2001 Leder inden for refraktiv kirurgi og indføring af Lasik på Universität Würzburg, Tyskland
 • siden 1999 Refraktiv kirurg med mere end 10.000 selvstændigt udførte kirurgiske indgreb, hovedsageligt LASIK
 • siden 2002 Medicinsk leder af Øjenlasercenter og Øjenklinik München
 • siden 2004 Femto-LASIK
 • siden 2005 KRC-træner/underviser (Kommission for Refraktiv kirurgi, Tyskland)
 • siden 2006 LASIK-TÜV-bedømmer
 • siden 2009 videnskabelig forsamling for det tyske tidsskrift „Ophthalmochirurgie“

 

Videnskabelig anerkendelse:

 • December 1996 Dissertation: Magna Cum Laude
  Kemoterapeutisk forskningsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt am Main, under ledelse af Prof. Dr. med. Hans Dieter Brede og Frau Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Waigmann.
 • Gentagne gange modtager af Best-Paper-of-Session-Award under de årlige kongresser for American Society of Cataract and Refractive Surgery
 • 2005 “Oscar” (forskningspris) for bedste videnskabelige Poster under kongressen for tyske oftalmologkirurger i Nürnberg, Juni 2005

 

Medlem af følgende videnskabelige selskaber:

 • Professionel sammenslutning af Øjenlæger, Tyskland (BVA)
 • American Society of Cataract and Refraktive Surgery (ASCRS)
 • European Society of Cataract and Refractice Surgery (ESCRS)

 

Forskningsaktiviteter:

 • Biometri før og efter refraktiv kirurgi
 • LASIK efter perforerende keratoplastik
 • Sammenligning af forskellige LASIK-varianter

 

Hendes forskningsaktiviteter omfatter blandt andet områderne inden for:

 • Biometri før og efter refraktiv kirurgi
 • Akkommodationsstudier ved hjælp af højfrekvens-biometri og laserinterferometri
 • LASIK efter perforerende keratoplastik
 • Sammenligning af forskellige LASIK-varianter, inkl. ny Hardware-Implementationer, såsom dynamisk rotations-Eyetracker og Online-Pachymetri
module_content

 

Curriculum Vitae

Laser eye surgeon and specialist in Ophthalmology.
Medical director of the EuroEyes Laser Eye Center Munich.

 • 1987-1988 Medical Studies at the University of Miami / Coral Gables (USA)
 • 1988-1991 Medical Studies at the J.W.-Goethe-Universität / Frankfurt am Main (Germany)
 • 1992-1993 Medical Studies at the University of Stellenbosch (South Africa)
 • 1994 Completed her medical studies in Frankfurt am Main (Germany)
 • Residency at University of Würzburg (Germany)

Medical Career / Refractive Surgery Education

 • 1995 Research stay on impaired healing after Excimer Laser treatments at St. Thomas’s Hospital, London, UK.
 • 1998 Shadowing at the University of Dresden, Department of Refractive Surgery.
 • 1999 Shadowing at Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical School Affiliate), Boston, U.S.A. with Prof. Dimitri Azar, Department of Refractive Surgery und corneal surgery, focus on LASIK
 • 1999-2001 Head of the Refractive Surgery Department and introction of Lasik at the University of Würzburg, Germany.
 • since 1999 Refractive surgeon with more than 10,000 independently performed procedures, primarily LASIK.
 • since 2002 Medical Director of the Laser Eye Center Munich
 • since 2004 Femto-LASIK
 • since 2005 KRC-Trainer/Instructor (German Commission for Refractive Surgery)
 • since 2006 LASIK-TÜV Surveyor
 • since 2009 scientific advisory board of the German journal „Ophthalmochirurgie“

Scientific Recognitions

 • December 1996 Dissertation: Magna Cum Laude
  Institute for Chemotherapeutic Research Georg-Speyer-Haus, Frankfurt, Germany, headed by Prof. Dr. Hans Dieter Brede and Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Waigmann.
 • Multiple Best-Paper-of-Session-Award at the yearly conferences of the American Society of Cataract and Refractive Surgery
 • 2005 “Oscar” (endowed research award) for the best scientific poster at the congress of the German Ophthalmic Surgeons in Nürnberg in June 2005.

Member of the following scientific societies 

 • Berufsverband der Augenärzte (BVA) (The Professional Association of Ophthalmologists)
 • American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
 • European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)

Her Research Activities Include the Areas:

 • Biometrics before and after refractive surgery
 • Accommodation loss studies using high frequency biometrics and laser interferometry
 • LASIK after penetrating keratoplasty
 • Comparison of different LASIK variants incl. new Hardware-Implementations such as dynamic Rotation Eye tracker and Online-Pachymetry
Gratis infoaftener

Kom til uforpligtende infoaften, og få mere at vide om, hvordan du får et godt syn og mulighed for et liv uden briller og/eller kontaktlinser.