Social ansvarlighed - Læs om EuroEyes' sociale engagement | EuroEyes

Social ansvarlighed

Som klinikgruppe og udbyder af lægelige ydelser, er vi hver dag ansvarlige for en af vores patienters vigtigste sanser. Det er imidlertid vigtigt for os også at udvise socialt ansvar ud over vores daglige lægelige ydelser. Derfor engagerer vi os ikke blot i uddannelse, videnskab og forskning, men også i vores medarbejdere, såvel som i sociale projekter i mindre udviklede lande.
 
 

 

Engagement som arbejdsgiver

Hos EuroEyes prioriteres medarbejdernes udvikling meget højt. At komme ind hos EuroEyes er muligt for såvel nyuddannede, erfarne og karriere-skiftere, som for medicinsk samt ikke-medicinsk personale. Med særlige programmer videreudvikler EuroEyes kontinuerligt vores medarbejdere i vores eget EuroEyes Akademi.

 

Engagement i uddannelse, videnskab og forskning

Ved siden af de kirurgiske klinikker forsker EuroEyes konstant, for at opnå den bedst mulige behandling for hver enkelte patient. Som et led i den videnskabelige analyse bliver behandlingsresultater statistisk evalueret for vedvarende at optimere behandlingsteknikkerne. EuroEyes klinikkerne er alle udrustet med den nyeste teknologi. For at gøre de allerede meget færdigudviklede teknologiske produkter endnu mere perfekte, er vi i konstant udveksling med vores partnere og industrien.

 

Nogle af lægerne fra EuroEyes Klinikgruppen fungerer som undervisere for den tyske kommission for refraktiv laserkirurgi (Kommission für Refraktive Laserchirurgie, KRC). KRC er en fælles kommission mellem den tyske sammenslutning af øjenlæger (Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands e.V., BVA) og det tyske oftalmologiske selskab (Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, DOG). Den tyske kommission for refraktiv laserkirurgi vurderer refraktiv-kirurgiske indgreb i overensstemmelse med den foreliggende videnskabelige viden. Under forudsætning af gennemførelsen af den tyske lægeforenings påkrævede kvalitet for struktur, proces, og resultater, udvikler KRC tilsvarende anbefalinger til kvalitetssikring af nye behandlingsmetoder. Derudover gennemfører KRC teoretiske og praktiske kurser i overensstemmelse med KRC’s kvalitetssikringskrav.

EuroEyes udviser social ansvarlighed med hjælp til nødlidende

EuroEyes Camps i mindre udviklede lande

EuroEyes-læger vægter social ansvarlighed højt og samarbejder jævnligt med internationale medicinsk-humanitære  nødhjælpsorganisationer, for at hjælpe blinde og svagsynede, som lever i mindre udviklede lande.

 

EuroEyes Camp i den Dominikanske Republik

Senest drog et ni mands EuroEyes lægehold til La Romana i den Dominikanske Republik fra d. 30. Marts til d. 9. April. I samarbejde med Surgical Eye Expeditions (SEE) International, en velgørende og humanitær organisation med et hjælpeprogram for blinde og svagsynede, opbyggede holdet et øjenkirurgisk medicinsk center i det lokale hospital El Buen. Omkring 130 patienter blev behandlet, hvoraf mange led under grå stær. I mange udviklingslande fører grå stær til blindhed. I de få sygehuse, hvor grå stær overhovedet bliver behandlet, opererer lægerne typisk på akkord. „Med projekter som EuroEyes-lejeren i Den Dominikanske Republik har vi mulighed for at støtte vore kolleger i disse lande og hjælpe patienterne “, forklarer Dr. Jørgensen. Ved siden af den medicinske og lægelige hjælp, sponsorerede EuroEyes også 200 kunstlinser, og leverede briller og brilleglas, der alle var doneret af vore tidligere patienter, til folkene i El Buen Samaritano-hospitalet.

 

EuroEyes har mange års erfaring i planlægning og gennemførelse af sådanne missioner, hvor vi ikke blot udviser socialt ansvar på internationalt niveau, men også deltager aktivt med lægelig indsats. Vi har f.eks. tidligere med stor succes deltaget i SEE ekspeditioner til bl.a. Peru og Lesotho.